top of page
Profesor que asiste a un estudiante

«Les TAC ja no són una moda,

són una peça clau del sistema educatiu»

 

Lourdes Domenech

Trabajo en equipo
Què hi trobareu?

 

La idea principal d'aquest bloc és la publicació de vídeos explicatius sobre les plataformes online necessàries en el procés d'ensenyament-aprenentatge, com son el Gmail, el Meet o el Google Classroom. També, es publicarà informació sobre altres plataformes útils per al professorat que vol incloure les noves tecnologies a l'aula.

ESC02166.JPG
A qui va destinat?

Tota la comunitat educativa pot consultar la pàgina web. D'una banda, els docents disposaran d'un bloc on podran resoldre dubtes freqüents entre el professorat, així com conèixer noves plataformes o apps que poden ser molt útils en el procés d'ensenyament. D'altra banda, tant l'alumnat com les famílies també podran gaudir d'aquest material per aprendre a fer ús de totes les possilitats que les plataformes Gmail, Meet o GClassroom ofereixen.

Quina és la funció de la coordinadora TAC en el centre? 

La figura del coordinador/-a TAC pretén donar suport al professorat i a l'alumnat que té dificultats o dubtes en relació a l'aplicació de les noves tecnologies a l'aula (ja sigui presencialment o a distància). A més, elaborarà vídeos tutorials per tal de facilitar problemes habituals i generalizats entre la comunitat educativa.

concepto de red social
bottom of page